Caiacs de mar

Inclou: Caiacs, armilles de seguretat i rems, etc.
Grup diana: a partir dels 12 anys